ZD „IRCE“ A.D. ISTOČNO SARAJEVO

GDJE SE NALAZIMO

OPŠTI PODACI

PUNI NAZIV
Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje
ZD „Istraživačko razvojni centar elektroenergetike“ a.d. Istočno Sarajevo
KONTAKT PODACI
Vuka Karadžića 17
71123 Istočno Sarajevo
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: 057/342-014
Tel: 057/340-316
irce@teol.net
PODACI O REGISTRACIJI
Okružni privredni sud Istočno Sarajevo
Br. 061-0-REG-12-000 837
MBS: 89-02-0002-10 (1-113)
Matični broj: 1056166
PDV broj: 400543080007
JIB: 4400543080007
ŽIRO RAČUNI
NLB Banka a.d. Banja Luka
562 012 00003124 41
Nova Banka a.d. Banja Luka
555 002 08554733 78