VN prekidači (IEC 62271-100)

 • Dielektrična ispitivanja (tačka 6.2)
 • Ispitivanje radio smetnji (tačka 6.3)
 • Mjerenje otpora glavnog strujnog kruga (tačka 6.4)
 • Ispitivanje porasta temperature (tačka 6.5)
 • Kratkospojna ispitivanja (tačka 6.6)
 • Određivanje IP koda (tačka 6.7)

VN rastavljači (IEC 62271-102)

 • Dielektrična ispitivanja (tačka 6.2)
 • Ispitivanje radio smetnji (tačka 6.3)
 • Mjerenje otpora glavnog strujnog kruga (tačka 6.4)
 • Ispitivanje porasta temperature (tačka 6.5)
 • Kratkospojna ispitivanja (tačka 6.6)
 • Ispitivanje mehaničke trajnosti (tačka 6.102)

VN rastavne sklopke bez osigurača (IEC 62271-104)

 • Dielektrična ispitivanja (tačka 6.2)
 • Ispitivanje radio smetnji (tačka 6.3)
 • Mjerenje otpora glavnog strujnog kruga (tačka 6.4)
 • Ispitivanje porasta temperature (tačka 6.5)
 • Kratkospojna ispitivanja (tačka 6.6)
 • Ispitivanje mehaničke trajnosti (tačka 6.102)

VN rastavne sklopke sa osiguračima (IEC 62271-105)

 • Dielektrična ispitivanja (tačka 6.2)
 • Ispitivanje radio smetnji (tačka 6.3)
 • Mjerenje otpora glavnog strujnog kruga (tačka 6.4)
 • Ispitivanje porasta temperature (tačka 6.5)
 • Kratkospojna ispitivanja (tačka 6.6)
 • Ispitivanje mehaničke trajnosti (tačka 6.102)

VN metalom oklopljena postrojenja (IEC 62271-200)

 • Dielektrična ispitivanja (tačka 6.2)
 • Ispitivanje radio smetnji (tačka 6.3)
 • Mjerenje otpora glavnog strujnog kruga (tačka 6.4)
 • Ispitivanje porasta temperature (tačka 6.5)
 • Kratkospojna ispitivanja (tačka 6.6)
 • Ispitivanje podnosivosti na unutrašnji luk (aneks AA)
 • Određivanje IP koda (tačka 6.7)

VN prefabrikovane trafo stanice (IEC 62271-202)

 • Dielektrična ispitivanja (tačka 6.2)
 • Mjerenje otpora glavnog strujnog kruga (tačka 6.4)
 • Ispitivanje porasta temperature (tačka 6.5)
 • Kratkospojna ispitivanja (tačka 6.6)
 • Ispitivanje podnosivosti na unutrašnji luk (tačka 6.102)
 • Određivanje IP koda (tačka 6.7)

VN osigurači (IEC 60282)

 • Dielektrična ispitivanja (tačka 6.4)
 • Ispitivanje porasta temperature i gubitaka snage (tačka 6.5)
 • Snimanje karakteristike vrijeme-struja (tačka 6.7)
 • Provjera ispravnosti rada indikatora pregorenosti (tačka 6.8)

VN provodni izolatori (IEC 60137)

 • Ispitivanje naizmjeničnim naponom industrijske frekvencije na suvo ili kišu (tačka 8.1)
 • Ispitivanje udarnim naponom (tačka 8.3)
 • Provjera dimenzija (tačka 8.13)
 • Mjerenje faktora dielektričnih gubitaka (tanδ) i kapaciteta (tačka 9.1)

VN potporni izolatori od keramike ili stakla (IEC 60168)

 • Provjera dimenzija (tačka 5.1)
 • Ispitivanje podnosivim udarnim naponom (tačka 4.5.1)
 • Ispitivanje 50% preskočnim udarnim naponom (tačka 4.5.2)
 • Ispitivanje naponom mrežne frekvencije na suvo (tačka 4.7)
 • Ispitivanje naponom mrežne frekvencije na kišu (tačka 4.8)

VN izolatori za nadzemne vodove od keramike ili stakla (IEC 60383-1)

 • Provjera dimenzija (tačka 17)
 • Ispitivanje 50% preskočnim udarnim naponom (tačka 13)
 • Ispitivanje naponom mrežne frekvencije na kišu (tačka 14)

VN kompozitni noseći i zatezni izolatori za nadzemne vodove (IEC 61109)

 • Provjera dimenzija (tačka 13.2)
 • Ispitivanje 50% preskočnim udarnim naponom (tačka 11.1)
 • Ispitivanje naponom mrežne frekvencije na kišu (tačka 11.1)

VN kompozitni linijski potporni izolatori (IEC 61952)

 • Provjera dimenzija (tačka 7.1)
 • Ispitivanje podnosivim udarnim naponom (tačka 7.2.2)
 • Ispitivanje 50% preskočnim udarnim naponom (tačka 7.2.2)
 • Ispitivanje naponom mrežne frekvencije na kišu (tačka 7.2.3)

VN kompozitni šuplji aparatni izolatori (IEC 61462)

 • Provjera dimenzija (tačka 9.3)
 • Vrše se samo mehanički testovi (tačka 8)

Energetski transofrmatori snage do 1 MVA (IEC 60076)

 • Mjerenje otpora izolacije UI metodom naponom do 10 kV
 • Mjerenje kapaciteta i faktora dielektričnih gubitaka izolacije namota pri (1-12) kV, 50 Hz
 • Mjerenje struja magnetiziranja pri naponu od 3×380 V, 50 Hz
 • Mjerenje omskih otpora namotaja (tačka 11.2 standard IEC 60076-1)
 • Mjerenje rasipnog induktiviteta
 • Mjerenje prenosnog odnosa transformatora (tačka 11.3 standard IEC 60076-1)
 • Mjerenje gubitaka kratkog spoja (tačka 11.4 standard IEC 60076-1)
 • Mjerenje struje praznog hoda (tačka 11.5 standard IEC 60076-1)
 • Dielektrična ispitivanja (standard IEC 60076-3)
 • Ispitivanje porasta temperature (standard IEC 60076-2)
 • Ispitivanje podnosivosti kratkog spoja (standard IEC 60076-2)
 • Mjerenje nivoa buke (standard IEC 60076-10)

Energetski transofrmatori snage iznad 1 MVA (IEC 60076)

 • Mjerenje otpora izolacije UI metodom naponom do 10 kV
 • Mjerenje kapaciteta i faktora dielektričnih gubitaka izolacije namota pri (1-12) kV, 50 Hz
 • Mjerenje struja magnetiziranja pri naponu od 3×380 V, 50 Hz
 • Mjerenje omskih otpora namotaja (tačka 11.2 standard IEC 60076-1)
 • Mjerenje rasipnog induktiviteta
 • Mjerenje prenosnog odnosa transformatora (tačka 11.3 standard IEC 60076-1)

Strujni mjerni transformatori (IEC 61869-2)

 • Ispitivanje porasta temperature (tačka 7.2.2)
 • Ispitivanje udarnim podnosivim naponom na primaru (tačka 7.2.3)
 • Ispitivanje naponom industrijske frekvencije na kišu (tačka 7.2.4)
 • Ispitivanje klase tačnosti (tačka 7.2.6)
 • Određivanje IP koda (tačka 7.2.7)
 • Specijalna ispitivanja (tačka 7.4)

Induktivni naponski mjerni transformatori (IEC 61869-3)

 • Ispitivanje porasta temperature (tačka 7.2.2)
 • Ispitivanje udarnim podnosivim naponom na primaru (tačka 7.2.3)
 • Ispitivanje klase tačnosti (tačka 7.2.6)
 • Specijalna ispitivanja (tačka 7.4)

Kapacitivni naponski mjerni transformatori (IEC 61869-5)

 • Ispitivanje porasta temperature (tačka 7.2.2)
 • Ispitivanje udarnim podnosivim naponom na primaru (tačka 7.2.3)
 • Ispitivanje naponom industrijske frekvencije na kišu (tačka 7.2.4)
 • Ispitivanje klase tačnosti (tačka 7.2.6)
 • Specijalna ispitivanja (tačka 7.4)