Laboratorija visokog napona

Tehničke mogućnosti laboratorije:

 • dielektrična ispitivanja atmosferskim impulsnim naponom 1,2/50 ms, amplitude do 3200 kV,
 • dielektrična ispitivanja sklopnim impulsnim naponom 250/2500 ms, amplitude do 2500 kV,
 • dielektrična ispitivanje izmjeničnim naponom industrijske frekvencije na suvom i na kiši do 1200 kV,
 • dielektrična ispitivanja atmosferskim impulsnim naponom čela do 15 ms,
 • dielektrična ispitivanja sklopnim impulsnim naponom čela preko 150 ms,
 • istovremeno ispitivanje impulsnim naponom (atmosferskim ili sklopnim) i naponom industrijske frekvencije
 • ispitivanje oscilatornim naponima na mjestu ugradnje metalom oklopljenih postrojenja
 • ispitivanja atmosferskim strujnim impulsima (1/5 ms; 4/10 ms; 8/20 ms; 30/60 ms) metaloksidnih odvodnika prenapona, amplituda do 100 kA,
 • dielektrična ispitivanja izmjeničnim naponima promjenljive frekvencije
 • ispitivanje zagrijavanja kapacitivnih visokonaponskih mjernih transformatora
 • ispitivanje klase tačnosti kapacitivnih i induktivnih naponskih mjernih transformatora
 • mjerenje nivoa parcijalnih pražnjenja,
 • mjerenje napona radio smetnji,
 • mjerenje kapaciteta i ugla dielektričkih gubitaka,
 • mjerenje raspodjele napona,
lab-01
lab-02
Laboratorija niskog napona

OPŠTA MJERENJA

 • mjerenje opštih električnih veličina (napon, struja, snaga, impedansa, induktivnost, kapacitet, otpor)
 • mjerenje fazne i ugaone greške mjernih transformatora
 • mjerenje prenosnih odnosa energetskih transformatora
 • mjerenja prelaznih otpora kontaktnih spojeva i ispitivanje starenja
 • mjerenje brzina i vremena reagovanja sklopnih aparata
 • ispitivanje IP koda
 • ispitivanje IK koda
 • dielektrična mjerenja do 12 kVeff i 12 kVpeak
 • mjerenje izolacionih razmaka i kliznih staza
 • termografska ispitivanja IC kamerom
lab-03

ISPITIVANJE PORASTA TEMPERATURE

 • trofazna ispitivanja (6 kA pri naponu 8 V; 750 A pri naponu 65 V)
 • jednofazna ispitivanja (12 kA pri naponu 8 V; 500 A pri naponu 120 V)
 • ispitivanje jednosmjernom strujom (4kA pri naponu 10 V)

lab-04
lab-05

ISPITIVANJE PODNOSIVOSTI KRATKOG SPOJA

 • trofazno kratkospojno ispitivanje do 100 kA i 1 s,
 • jednosmjerno kratkospojno ispitivanje 42 kA i 1 s.
lab-06
lab-07
Laboratorija elektrotehničkih materijala

Da bi bio siguran u trajnost kvaliteta svog proizvoda proizvođač je zainteresovan da zna kako se pojedine vrste materijala, prije svega izolacioni, ponašaju u određenim uslovima rada tokom vremena. Iz navedenih razloga se prate promjene materijala koje nastaju pod uticajem različitih naprezanja.

Kako su kvalitet konačnog proizvoda pa i troškovi njegove izrade zavisni ne samo od materijala od koga je proizvod izrađen već u dobroj mjeri i od načina kojim je materijal oblikovan u konačni proizvod, to je svakako za proizvođača jako važan i taj tehnološki proces. Zbog toga se traže stalno nove tehnološke mogućnosti prerade materijala u cilju dobijanja što boljeg njegovog konačnog kvaliteta i smanjenja troškova proizvodnje.

Svi navedeni činioci uticali su da se u sklopu laboratorije za elektrotehničke materijale formira nekoliko laboratorija, međusobno povezanih, koje na materijalima ispituju i istražuju, svaka iz svog domena, ono što se u datom momentu traži.

Osnovna ispitivanja koja se vrše u laboratoriji elektrotehničkih materijala su:

 • Kvalifikacijska i kontrolna ispitivanja novih elektrotehničkih materijala, posebno tečniih dielektrika, što uključuje fizičko-hemijska i dielektrična ispitivanja, te strukturnu spektrofotometrijsku analizu;
 • Dijagnostička ispitivanja transformatorskih ulja i papira iz novih transformatora i transformatora u pogonu: fizičko-hemijska i dielektrična ispitivanja i hromatografska analiza gasova
 • Određivanje stepena polimerizacije papira i procjena preostalog vijeka trajanja izolacionog sustema (ulje – papir) transformatora;
 • Ekspertna interpretacija ispitivanja transformatorskih ulja i papira.