razvojni_put

Preduzeće Energoinvest – Istraživačko razvojni centar elektroenergetike (IRCE) osnovan je 1961. godine u sklopu preduzeća ENERGOINVEST, nekada u svijetu poznatog proizvođača elektroenergetske opreme, kao samostalna naučno-istraživačka ustanova. Osnivanje IRCE-a označilo je početak jednog novog razdoblja u samostalnom razvoju i proizvodnji elektroenergetske opreme u okviru ENERGOINVEST-a. Polovinom 1978. godine ANU BiH preuzima prava i obaveze suosnivača, da bi sredinom 1979. godine preduzeće IRCE postao stalna članica Univerziteta u Sarajevu, mijenjajući i naziv preduzeća u Energoinvest – Institut za elektroenergetiku. Svoj vrhunac IRCE doživljava u periodu 1980-1992 u koje je utkano decenijsko iskustvo u istraživanju i razvoju elektroenergetske opreme kao i brojna teoretska i eksperimentalna istrživanja u oblasti elektroenergetike.

U organizacionom pogledu IRCE je bio podijeljen u tri organizacione cjeline: Jednu cjelinu činili su studijsko razvojni biroi, koji su se bavili istraživanjem i razvojem novih generacija elektro opreme svih naponskih nivoa. Drugu cjelinu činio je laboratorijski kompleks koji se bavio istraživanjem fenomena u elektroenergetici, razvojnim i tipskim ispitivanjem elektro opreme kako ENERGOINVEST-a tako i opreme drugih proizvođača na prostorima bivše Jugoslavije. Treću cjelinu činile su prateće službe od kojih je posebno mjesto zauzimala tehnička služba sa prototipnom radionicom u kojoj su realizovani svi prototipovi novih generacija elektroenergetske opreme.

Svoj vrhunac IRCE doživljava u periodu 1980 – 1992 u koje je utkano decenijsko iskustvo u istraživanju i razvoju elektroenergetske opreme kao i brojna teoretska i eksperimentalna istrživanja od kojih ćemo navesti samo neka:

  • istraživanje fenomena el. luka u ulju, SF6 gasu i vakuumu
  • istraživanja termičkih i elektrodinamičkih naprezanja el. kontakata rasklopnih aparata
  • istraživanje fenomena zagađenosti izolatora
  • istraživanje u oblasti novih izolacionih materijala kao i tehnologije njihove primjene
  • istraživanje pojava i fenomena u realnim VN prenosnim mrežama

Iz navedenih istraživačkih aktivnosti proizašao je značajan broj razvojnih projekata koji se ogledaju u izradi kompletnih dokumentacija novih generacija rasklopne opreme namjenjene proizvodnim pogonima ENERGOINVEST-a, od kojih kao najznačajnije izdvajamo:

  • razvoj familije SF6 visokonaponskih prekidača naponskog nivoa 72,5 – 420 kV
  • razvoj familije SF6 visokonaponskih metalom oklopljenih postrojenja 72,5 – 420 kV
  • razvoj familije SF6 strujnih i naponskih mjernih transformatora 123 – 420 kV
  • razvoj familije SF6 srednjenaponskih prekidača 12 – 36 kV
  • razvoj različitih tipova visokonaponskih rastavljača za naponske nivoe 12 – 420 kV

U IRCE-u je smještena i arhiva tehničke dokumentacije kompletne elektro opreme koja je razvijana u okviru ENERGOINVEST-a. Tu su takođe smješteni rezultati gore navedenih dugogodišnjih istraživanja u formi eleborata. Na realizaciji gore navedenih poslova u IRCE-u je bilo angažovano oko 300 radnika od čega je sa VSS spremom bilo oko 150 radnika (6 doktora nauka, 18 magistara i 122 inženjera različitih profila).

Kroz svoj rad i postignute rezultate, IRCE se afirmisao i nametnuo kao vodeći u oblasti elektroenergetike, tako da su pojedini radnici ovog Instituta bili vodeći članovi svih značajnijih strukovnih organizacija u bivšoj Jugoslaviji, kao i nosioci studijskog komiteta STK 13 CIGRE.

IRCE sa ponosom može istaći da pripada uskom krugu kompanija bivše Jugoslavije koja je uspjela prodati licencu nekoj zapadnoj kompaniji (SF6 visokonaponski prekidač kompaniji HOLEC u Holandiji).

Posebno treba naglasiti uvažavanje ispitivanja naših laboratorija pred inostranim inspektorima koji su primali aparate za inostrane zemlje kao što su Kipar, Cejlon, Turska, Indonezija, Irak, Libija, Egipat.

Uspon u razvoju IRCE-a prekida početak građanskog rata u BiH (1992-1995), što dovodi do gubitka većine istraživačkog kadra koji se rasuo širom svijeta, a mnogi od njih danas su vodeći inženjeri u poznatim inostranim kompanijama elektroenergetske opreme. Tokom građanskog rata IRCE posluje kao zavisno preduzeće u sklopu novoosnovanog matičnog preduzeća MP ENERGOINVEST, pod nazivom ZD ’’Energoinvest – IRCE Institut za elektroenergetiku a.d.’’ u čijem sastavu ostaje do 2004. godine.

Polovinom 2004 godine (11.05.2004.) ’’IRCE – Institut za elektroenergetiku a.d.’’ izlazi iz matičnog preduzeća Energoinvest i posluje kao samostalno preduzeće pod nazivom ’’Istraživačko razvojni centar elektroenergetike IRCE a.d.’’.

Odlukom Vlade Republike Srpske (od 30.12.2005.), IRCE a.d. je postao sastavni dio novoosnovanog javnog preduzeća Mješoviti Holding ’’Elektroprivreda Republike Srpske’’ Trebinje (MH ’’ERS’’), odnosno kao jedanaesto nezavisno preduzeće u sklopu Holdinga. Navedenom odlukom MH ’’ERS’’ je postao većinski akcionar (51%) preduzeća IRCE a.d.

Sjedište društva: Vuka Karadžića 17, 71123 Istočno Sarajevo

Matični broj društva: 1056166
JIB: 4400543080007
PDV broj: 400543080007
Kontakt telefoni: + 387 57 342-014; 340-316
Fax: + 387 57 342-014
E-mail: irce@teol.net