Ispitivanje transformatorskog ulja

 • određivanje gustine,
 • određivanje kinematičke viskoznosti po Hoopler-u,
 • određivanje neutralizacionog broja,
 • sadržaj vode po metodi Karl-Fisher,
 • oksidaciona stabilnost,
 • određivanje sadržaja inhibitora (DBPC),
 • određivanje sadržaja CA (cikličnih aromata),
 • probojni napon,
 • faktor dielektričnih gubitaka,
 • unutrašnji specifični otpor,
 • određivanje taloga u uljima,
 • gasnohromatografska analiza gasova iz ulja,
 • određivanje sadržaja 2 furfurala,
 • određivanje potencijalno korozivnog sumpora,
 • kvalitativno određivanje PCB.