Ispitivanje transformatorskog ulja

 • određivanje gustine,
 • određivanje kinematičke viskoznosti po Hoopler-u,
 • određivanje tačke paljenja (otvoren sud), tačke paljenja (zatvoren sud),
 • određivanje neutralizacionog broja,
 • sadržaj vode po metodi Karl-Fisher,
 • oksidaciona stabilnost,
 • određivanje sadržaja inhibitora (DBPC),
 • određivanje sadržaja CA (cikličnih aromata),
 • probojni napon,
 • faktor dielektričnih gubitaka,
 • unutrašnji specifični otpor,
 • određivanje taloga u uljima,
 • gasnohromatografska analiza gasova iz ulja,
 • određivanje sadržaja 2 furfurala,
 • određivanje potencijalno korozivnog sumpora,
 • kvalitativno određivanje PCB.

Ispitivanje papira za elektrotehničke svrhe

 • određivanje dimenzija, debljine, gramatura i zapreminske mase,
 • određivanje dielektrične čvrstoće na 20 °C,
 • faktor dielektričnih gubitaka,
 • određivanje sadržaja vlage,
 • određivanje sadržaja pepela,
 • provodljivost vodenog ekstrakta,
 • određivanje pH vrijednosti.

Ispitivanje SF6 gasa

 • određivanje procenta SF6,
 • određivanje sadržaja CF4,
 • određivanje sadržaja vazduha,
 • određivanje sadržaja

Ispitivanje gume

 • određivanje tvrdoće po Šor-u A i D,
 • određivanje trajne deformacije sabijanjem na određenu visinu,
 • ispitivanje vještačkim starenjem,

Ispitivanje smole

 • određivanje zapreminske mase
 • određivanje vrijemena želiranja
 • određivanje epoksi grupe i epoksi ekvivalenta

Ispitivanje livećih masa

 • određivanje sadržaja punila,
 • određivanje mehaničkih karakteristika,
 • određivanje toplotnih karakteristika,
 • određivanje električnih karakteristika.
usluge-11
usluge-12
usluge-13
usluge-14
usluge-15
usluge-16
usluge-17