NN prekidači (IEC 60947-2)

 • Dielektrična ispitivanja (tačka 8.3.3.2)
 • Ispitivanje porasta temperature (tačka 8.3.2.5)
 • Ispitivanje podnosivosti kratkog spoja (tačka 8.3.6)
 • Ispitivanje prekidne moći (tačke 8.3.4 i 8.3.5)

NN rastavljači, sklopke i kombinacije sklopki i rastavljača sa osiguračima (IEC 60947-3)

 • Dielektrična ispitivanja (tačka 8.3.3.2)
 • Ispitivanje porasta temperature (tačka 8.3.2.5)
 • Ispitivanje podnosivosti kratkog spoja (tačka 8.3.6)
 • Ispitivanje prekidne moći (tačke 8.3.4 i 8.3.5)

NN rasklopni blokovi (IEC 61439-1)

 • Dielektrična ispitivanja (tačka 10.9)
 • Ispitivanje porasta temperature (tačka 10.10)
 • Ispitivanje podnosivosti kratkog spoja (tačka 10.11)
 • Određivanje IP koda (tačka 10.3)
 • Mjerenje izolacionih razmaka i kliznih staza (tačka 10.4)

NN osigurači (IEC 60269)

 • Dielektrična ispitivanja (tačka 8.2)
 • Ispitivanje porasta temperature i gubitaka snage (tačka 8.3)
 • Provjera struja topljenja i netopljenja (tačka 8.4)
 • Ispitivanje prekidne moći (tačka 8.5)
 • Snimanje karakteristike vrijeme-struja (tačka 8.7)

Bezbjednost kućanskih aparata (IEC 60335-1)

 • Provjera oznaka i uputstava (tačka 7)
 • Provjera zaštite od pristupa dijelova pod naponom (tačka 8)
 • Mjerenje ulazne struje i snage (tačka 10)
 • Mjerenje dielektrične čvrstoće pri sobnoj temperaturi (tačka 13)
 • Mjerenje dielektrične čvrstoće pri radnoj temperaturi (tačka 16)
 • Ispitivanje stabilnosti i mehaničkih opasnosti (tačka 20)
 • Ispitivanje mehaničke čvrstoće (tačka 21)
 • Ispitivanje konstrukcije (tačka 22)
 • Ispitivanje unutrašnjeg ožičenja (tačka 23)
 • Ispitivanje napojnih kablova (tačka 25)

Rasvjetna tijela (IEC 60598-1)

 • Označavanje (tačka 3)
 • Konstrukcija (tačka 4)
 • Vanjsko i unutrašnje ožičenje (tačka 5)
 • Uzemljenje (tačka 7)
 • Zaštita od električnog udara (tačka 8)
 • Otpor izolacije i dielektrična čvrstoća (tačka 10)
 • Ispitivanje porasta temperature (tačka 4.5)
 • Ispitivanje mehaničke čvrstoće (tačka 4.5)

Utikači i utičnice (IEC 60884-1)

 • Provjera oznaka (tačka 8)
 • Provjera dimenzija (tačka 9)
 • Provjera zaštite od električnog udara (tačka 10)
 • Provjera mogućnosti uzemljenja (tačka 11)
 • Provjera priključaka (tačka 12)
 • Ispitivanje konstrukcije utičnica (tačka 13)
 • Ispitivanje konstrukcije utikača (tačka 14)
 • Ispitivanje otpora izolacije i električne čvrstoće (tačka 17)
 • Provjera ispravnosti kontakata za uzemljenje (tačka 18)
 • Ispitivanje porasta temperature (tačka 19)
 • Ispitivanje mehaničke čvrstoće (tačka 24)

Ručni električni alati (IEC 60745-1)

 • Provjera oznaka i uputstava (tačka 8)
 • Provjera zaštite od pristupa dijelova pod naponom (tačka 9)
 • Mjerenje ulazne struje i snage (tačka 11)
 • Mjerenje dielektrične čvrstoće (tačka 15)
 • Ispitivanje mehaničkih opasnosti (tačka 19)
 • Ispitivanje mehaničke čvrstoće (tačka 20)
 • Ispitivanje konstrukcije (tačka 21)
 • Ispitivanje unutrašnjeg ožičenja (tačka 22)
 • Ispitivanje napojnih kablova (tačka 24)