Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma (januar-mart 2017.god.)

PP 01-17_Zivotni vijek generatora u TEG_Tender

Odluka DIR o izboru najpovoljnijeg ponuđača PP 01-17

Obavještenje o dodjeli ugovora PP 01-17

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke PP 01-17

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma (april-juni 2017.god.)

PP 02-17_Vibrodijagnostika u TEU_Tenderski dokument

Odluka DIR o izboru najpovoljnijeg ponuđača_PP 02-17

Obavještenje o dodjeli ugovora_PP 02-17

Izvještaj o provedenom postupku JN_PP 02-17

PP 03-17_Ispitivanje zastita 6 kV postrojenja u TEU_Tender

Odluka DIR o izboru najpovoljnijeg ponuđača PP 03-17

Obavještenje o dodjeli ugovora PP 03-17

Izvještaj o provedenom postupku JN PP 03-17

PP 04-17_Ispitivanje zastita 6 kV postrojenja u TEU_Tender

Odluka DIR o izboru najpovoljnijeg ponuđača _PP 04-17

Obavještenje o dodjeli ugovora_PP 04-17

Izvještaj o provedenom postupku JN_PP 04-17

PP 05-17_Izrada ormara u TEU_Tender

Odluka DIR o izboru najpovoljnijeg ponuđača PP 05-17

Obavještenje o dodjeli ugovora PP 05-17

Izvještaj o provedenom postupku PP 05-17

PP 06-17_Balansiranje TA u TEU_Tenderski dokument

Odluka DIR o izboru najpovoljnijeg ponuđača_PP 06-17

Obavještenje o dodjeli ugovora_PP 06-17

Izvještaj o prevedenom postupku JN_PP 06-17

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma (juli-septembar 2017.god.)

PP 07-17_Projekat za TS 35 kV za MHE Bocac 2_Tender

Odluka DIR o izboru najpovoljnijeg ponuđača_PP 07-17

Obavještenje o dodjeli ugovora_PP 07-17

Izvještaj o provedenom postupku JN_PP 07-17

PP 08-17_Nabavka izolacionog transformatorskog ulja

Obrazac praćenja realizacije ugovora-okvirnog sporazuma (oktobar-decembar 2017.)